vejlby-klitplantage.dk

Nyttige links &
informationer

Find nyttige links til turist attraktioner,
og vigtige informationer om området.

Kyst og Strand

Vigtig information om hvordan vi passer på vores natur, blå flag strande m.m.

Turist i området

Inspiration til turist attraktioner i vores område, både for børn og voksne.

Nyttige kontakter

Information om vagtlæge, anmeldelse
af døde dyr m.m.

Facebookgruppe

Vigtig information for medlemmer

fra Vejlby Klitplantage Grundejerforening

Velkommen som medlem

Kære Grundejer

I forbindelse med ejerskifte, så hjælp gerne bestyrelsen, ved at meddele os om den nye ejers navn og adresse. Vi vil gerne have muligheden for at byde den nye grundejer velkommen og give lidt information om foreningen og området. Link til kontaktformular – vælg  “Anmeld ejerskifte”

Hjemmeside login

Velkommen til vores hjemmeside. Punkterne “Generalforsamling” og “Bestyrelsesreferater” kræver login, da materialet kun er tilgængeligt for medlemmer. Hvis I ikke kan logge ind er der to muligheder for adgang:

1. Passsword er glemt – læs beskrivelsen i dette dokument.

2. I er ikke blevet oprettet – læs ovenstående dokument  eller ved at bruge link til Kontaktformular – vælg  “Oprettelse af bruger”

Området

Velkommen til vores skønne område.
Lad os hjælpe hinanden med at holde området rent og pænt og ikke mindst din egen grund. Skrald kan være både uIækkert og farligt og gøre skade på dyr og planter. Tag skraldet og smid det i affaldsspanden – hold øje med naturen, det er også din natur!
Der er opsat bænke og borde i området til fælles gavn og glæde.

Vi har lavet et dokument “Pas på klitterne” som I kan få fra bestyrelsen i lamineret udgave (så længe vi har til uddeling) – I kan selv printe det ud.

Nabohjælp
Vi har ikke noget formelt nabonetværk, men opfordres til at lave dit eget netværk med dine naboer. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi alle gerne vil hjælpe hinanden med at holde øje med vores huse og eventuelle ubudne gæster. Det er en god ide at udveksle adresser og telefonnumre med dine nærmeste naboer. Det er ikke lovligt, for bestyrelsen at offentliggøre en liste over samtlige husstande.
Affaldshåndtering

Der forefindes i området ved jernbanen, affaldsstationer, hvor det er muligt at afhænde flasker, dåser og aviser.
Det henstilles til samtlige grundejere, at affaldsspanden anbringes således, at den opfylder arbejdsmiljøreglerne for renovationsarbejdere. Transportveje må højest være 20 meter på fast underlag f.eks. fliser eller komprimeret grus, desuden skal affaldsspanden være anbragt således, at den ikke vælter, når det blæser.
Det er en god ide, at lave et lille “hus” til affaldsspanden, som mange grundejere har gjort.
Storskrald skal afleveres på genbrugsstationerne i enten Harboøre, Lemvig eller Thyborøn.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforening Vejlby Klitplantage

Området

Gode bykort for de omkring liggende byer:

Kyst og strand

Vejlby Klit har en dejlig bred sandstrand. Det er altid en oplevelse at gå en tur langs stranden, da Vesterhavet har sin charme uanset hvornår man kommer på året. Den kan vise sig fra sin barske side med brusende bølger, men også fra sin blide side og være blikstille. Intet kan slå den smukke solnedgang.
Pas på klitterne
Livredder

Sommer, sol og badevejr. Så er det af sted til stranden, men pas på klitterne. De er nemlig sårbare, og en stor del af beplantningen i klitterne er menneskeskabt med det formål at holde på klitterne og undgå sandflugt.

Man skal først og fremmest benytte de naturligt opståede stier, så klitterne ikke slides unødigt. Man må ikke grave, rutsche og cykle i klitterne.

Thyborøn Badestrand har livredder fra slut juni til midt august.
Hunde

Hunde skal altid føres i snor i naturområder som skov og heder. Der er ingen undtagelse. Ved stranden skal hunde altid føres i snor i perioden 1. april til 30. september. Hundeefterladenskaber skal samles op.

Blå Flag strande
  • Vejlby Badestrand (Sandstrand)
  • Thyborøn Badestrand (Sandstrand _ Ideel til børn)
  • Ferring Strand (Sandstrand)
  • Høfde Q (Sandstrand)

Blå Flag er en miljømærkningsordning, der garanterer, at stranden arbejder for at sikre vores fælles natur og miljø.

En Blå Flag strand skal være ren og velholdt, have livredningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter med sortering m.m. Dette er alt sammen med til, at alle får en god oplevelse på stranden.

Blå Flag sæsonen kan strække sig fra d. 1. juni til 15. september. Den enkelte kommune kan dog vælge at have en kortere sæson. Flaget skal senest være hejst d. 1. juli. På Blå Flag strande bliver der i badesæsonen taget minimum ti badevandsprøver, som bliver analyseret for E. coli og Enterokokker.

På Blå Flag strandene, skal den aktuelle badevandskvalitet være slået op på informationstavlen. Hvis badevandskvaliteten ikke er i orden, skal det Blå Flag tages ned.

På Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed kan du finde pjecer, som kan læses, hentes eller printes og lægges i sommerhus. – se under https://www.badesikkerhed.dk/

Nyttige kontakter

Herunder har vi samlet nyttige links, hvis uheldet er ude eller du blot mangler oplysninger fra kommunen. 

Tlf 70113131 i tidsrummet 16.00 – 08.00 www.laegevagten.dk
Akut brug for hjælp – ring 112 Service/information – ring 114 Anmeldelse af døde dyr – ring 118
Lemvig Brandstation, Østerbrogade 3, 7620 Lemvig, har omkring 20 brandfolk tilknyttet.

Find en masse nyttige informationer på Lemvig Kommunes hjemmeside. 

Hvorfor er Vejlby Pumpelag oprettet? For at være en sparringspartner over for de offennlige myndigheder i forbindelse med dræn og kloakeringsprojektet.
Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland administrerer arealer i Lemvig, Struer, dele af Ringkjøbing-Skjern, Holstebro og Herning kommuner.